Persoonlijke Licht Activatie

Daar waar menselijke observatie aanwezig is, vindt een verandering plaats in de gedraging van lichtdeeltjes en daarmee in de informatie die deze lichtdeeltjes representeren. De fysieke werkelijkheid waar wij in leven en waar ook ons fysieke lijf en ons neurologische systeem deel van uitmaken, is opgebouwd uit deze lichtdeeltjes en kan dus beïnvloed worden door onze waarneming.

 

Tijdens een Licht Activatie maken we gebruik van dit gegeven door, vanuit een diepe verbinding met ons Wezenlijke Zelf en de eigen Innerlijke Kracht, onze waarneming te richten op een bepaald thema om zo de informaties, de lichtdeeltjes, die hierin aanwezig zijn met ons bewustzijn aan te raken en hiermee in beweging te laten komen. Deze thema’s en situaties kunnen betrekking hebben op ons persoonlijke leven, maar het kunnen ook thema’s zijn die zich afspelen op wereldniveau.

 

Om onze waarneming vrij te houden van eventuele neurologische beïnvloedingen, observeren we de thema’s vanuit ons Hart en binnen in ons eigen lichaam. We reizen dus niet naar een situatie toe, buiten onszelf, om daar iets te bekijken maar we nemen de situatie waar binnen in ons Zelf. Zo houden we heel bewust de leiding in de observatie en in datgene dat we met onze waarneming in beweging brengen, zonder dat daar een verwachting of een resultaat aan gekoppeld is.

 

De Licht Activatie is er op gericht om, vanuit innerlijk leiderschap en een diepgaand besluit in onszelf dat er een andere beweging mag ontstaan in een bepaald thema of situatie, die beweging ook daadwerkelijk en krachtig in te zetten middels de eigen waarneming.

 

De Licht Activatie ontvang je als een ondersteunend audiobestand met klanken van Asma Toet-Achkroune. Het audiobestand bestaat uit je een geleide afstemming die inspiratie biedt om de verbinding te maken met het Hartbewustzijn, om vervolgens van daaruit de waarneming te starten.

 

Naast de geleide afstemming biedt het audiobestand ook lichtfrequenties en lichtcodes aan in klanken, tonen, zang en woorden. Deze klanken zijn door Asma afgestemd op het door jou aangevraagde thema en zijn bedoeld om innerlijke bewustzijnsvelden en diepgaande resonanties te activeren en in beweging te brengen. Hierdoor vindt er een verschuiving plaats in het bewustzijn, waardoor het brein in staat is om informatie vanuit het Hart te ontvangen. Deze informatie kan o.a. bestaan uit gevoelens, emoties, lichamelijke sensaties, inzichten, beelden, kleuren of een diepe stilte.

 

Door in verbinding met de klanken aandachtig en alert bij jezelf en in jezelf aanwezig te zijn, kun je de informatie die vanuit je Hart op gang komt vrij waarnemen. Hierdoor breng je op een zeer krachtige wijze, vanuit jouw eigen waarnemingsvermogen en vanuit jouw eigen kracht, beweging aan in het desbetreffende thema.

Praktische informatie

Vergoeding:
€45,-
Betaling:
Na je aanvraag van de Persoonlijke Licht Activatie ontvang je een email met daarin een betaalverzoek waarmee je de vergoeding via Ideal over kunt maken. Mocht je een niet-Nederlands bankrekeningnummer hebben, vermeldt dit dan a.u.b. bij de aanvraag. Hiervoor geldt namelijk een andere betaalwijze.
Opname Licht Activatie:
Nadat de vergoeding is ontvangen, zal ik de opname in orde maken. Ik streef ernaar dit binnen 7 dagen te doen. Mocht het wegens omstandigheden toch onverhoopt langer duren, dan ontvang je hier bericht over. 
Ontvangen Licht Activatie:

Je ontvangt van mij een link naar een pagina op mijn website die afgeschermd is met een wachtwoord. Wanneer je het wachtwoord intypt opent de pagina zich en kun je de Licht Activatie makkelijk downloaden en opslaan op je computer.

Contactformulier Licht Activatie

Jouw persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt voor contact omtrent jouw aanvraag van de persoonlijke Licht Activatie

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.